Over het project

Introductie en uitleg

Stel dat we niet meer via toetsenbord of touchscreen interacteren met computers, maar dat we dit doen op basis van hele natuurlijke gebaren, door te praten, of op basis van ook onbewuste gedragingen. De resultaten hiervan zouden daarmee ultiem gebruiksvriendelijk en intuïtief kunnen zijn, maar ook heel onverwacht of verrassend. In dit project nemen studenten deze ‘natural interaction’ expliciet als uitgangspunt om daarmee compleet nieuwe ontwerpoplossingen te realiseren. In het verlengde van wat mogelijk is met de Kinect en door gebruik te maken van allerlei sensoren bijvoorbeeld. Het type product dat hieruit ontstaat is veelal een bepaald soort ‘interactieve installatie’ of ruimtelijke opstelling. Dit zijn creatieve toevoegingen aan een plek of ruimte die specifiek zijn ontworpen om (op een onconventionele manier) invloed te hebben en te reageren op de gebruiker.Groep K experiment water

Het is een kwartaalproject aan het einde van het tweede jaar van de opleiding CMD waarin verwacht wordt dat de studenten steeds zelfstandiger een ontwerpproces kunnen doorlopen en vormgeven –
waarbij de oplossing voor alle betrokkenen een creatieve ontdekkingstocht is. Ook als het gaat om nieuwe technieken, nieuwe denkbeelden, of om nieuwe manieren om mensen aan te spreken met wat er wordt gemaakt. Het project wordt door ongeveer 14 ontwerpteams gedaan in ongeveer 7 weken. Het project kenmerkt zich door een focus op ontwerponderzoek en experiment. Er worden veel prototypes gemaakt en simpele interactieve opstellingen uitgeprobeerd.

De opdracht

De opdracht is in het kort: Ontwerp en realiseer een werkende, interactieve ruimtelijke opstelling voor Theaterfestival Boulevard. De interactieve opstelling haakt zoveel mogelijk in op de bestaande structuur van het festival en wordt onderdeel van de totaalervaring van de bezoekers tijdens het festival. Het maakt gebruik van ‘natural interaction’ zoals hierboven beschreven in de vorm van een ‘installatie’.

Het project begint met het kiezen van een van de
uitgangspunten (zie menu), waarna elke week minimaal een bericht wordt geplaatst per ontwerpteam omtrent de voortgang. Op deze website zijn al deze berichten verzameld. Deze berichten vormen input voor de eindbeoordeling van het project als geheel. Op alle berichten van de studenten kan gereageerd worden door andere teams, door mensen van buiten of door de docenten. Berichten van vorig jaar zijn terug te lezen via de link in het menu, over de jaren heen wordt op die manier een veelheid aan experimenten verzameld.